وقف خانواده

textbaz | یکشنبه 11 نوامبر 2018 | تکست فارسی | بدون نظر

دار و ندارتان را وقف خوبی کنید
وقف شادی ها، وقف احساساتی که دیگر تکرار نمی شوند، وقف خانواده کنید، خانواده
توسط: textbaz

textbaz نوشته شده 17 نوشته در : تکست باز

نوشتن نظر